David Perrett, University of Winnipeg

Project:            University of Winnipeg Public Art Installation by David Perrett

Location:         Winnipeg, Manitoba

Stone Type:    Custom cut carving block,
                          Sawn finish.